Afbeelding van een man die met een stylus op een tablet grafieken bekijkt en aanklikt

Management

Wij werken met de meest voorkomende processen binnen automatiseringsland.

Andere management diensten

Wij zijn gespecialiseerd in de analyse, beoordeling, realisatie en ondersteuning van de ICT beheerorganisatie door gebruik te maken van een projectmatige aanpak waarbij het gehele proces van de algemene klantvraag t/m de daadwerkelijke uitvoering wordt begeleid en gerealiseerd.

Maatwerk opleiding

Wilt u uw eigen database omgeving (beter) beheren? Wij voorzien in exact de juiste maatwerk opleidingen. Binnen de opleidingen wordt zowel de techniek als de procedures erom heen behandeld. Doelstelling bij onze opleidingen is niet het behalen van een certificering van uw medewerkers maar om uw eigen omgeving zo goed en efficiënt mogelijk te kunnen beheren.

In house opleiding

De opleiding wordt gegeven binnen uw eigen omgeving en in de vorm van workshops waarbij naast theorie  veel aandacht is voor praktijk cases. Hierdoor is er binnen relatief korte tijd veel aandacht voor de relevante materie welke belangrijk is binnen uw omgeving. Na de opleiding blijft de mogelijkheid tot (praktijk) begeleiding door onze medewerker(s).

Database beheer

Nog veel te vaak wordt het beheer van database omgevingen geen (voldoende) aandacht gegeven. Wij helpen u met het volgende:

 • Beheer van uw database omgeving met of zonder uw beheerorganisatie.
 • Mogelijkheid tot bereikbaarheidsdiensten op basis van “24/7”.
 • Onze strategie richt zich op “regulier en preventief beheer”.
 • Naast een gedegen back-up ook robuuste en geteste recovery procedures.
 • Inschatten aandacht verschillende database omgevingen.
 • Goede basis leggen voor efficiënt en kostenbesparend onderhoud.

Systeem-, netwerk- & technisch beheer

Net als een auto heeft ook uw server, netwerk componenten en services onderhoud en beheer nodig. Het is van groot belang om proactief deze onderdelen te beheren, om daarmee downtime en dus een directe kostenpost voor uw bedrijf te voorkomen. Bedenkt u maar eens hoeveel geld u kwijt bent als uw personeel 1 dag niet kan werken als gevolg van een storing.

Wij kunnen diensten aanbieden op ieder niveau van junior tot senior met 10+ jaren ervaring en de juiste certificering. Naast beheer en onderhoud denken wij ook met de klant mee en adviseren op het gebied van verbeterpunten, nieuwe technieken en hardware aanschaf waarbij we dit altijd onderbouwen met best practices.

Functioneel beheer

Applicaties moeten beheerd worden. Niet alleen de technische aspecten zijn daarin van belang maar met name de functionele aspecten. Wij zijn ervan overtuigd dat het gebruik en acceptatie van de applicaties primair begint bij de gebruiker en haar wensen- en eisenpakket. De applicatie moet de gebruiker ondersteunen in haar werkzaamheden en m.b.v. functioneel beheer levert Klein Automatisering deskundige beheer. Klein Automatisering bouwt daarbij op de jarenlange deskundigheid van haar medewerkers.

1-ste & 2-de lijns Helpdesk

Gebruikers hebben altijd vragen over applicaties. Deze komen terecht bij de helpdesk waar medewerkers de gebruikers kunnen helpen met raad en daad. Mocht de 1-ste lijn niet direct de oplossing hebben dan wordt deze naar de 2-de lijns doorgezet waar meer specifieke deskundigheid aanwezig is. Klein Automatisering levert deskundigheid en menskracht op dit gebied.

Advies

Wij adviseren bij het opzetten van databaseomgevingen en implementatie van databaseapplicaties. Samen met u komen we tot eisen en wensen ten aanzien van de omgeving. Gecombineerd met “Best practices” oplossingen brengen wij gepast advies uit. Hierbij houden we constant de sleutelcomponenten van elke databaseomgeving in de gaten. Denk hierbij aan:

 • availability
 • recoverability
 • security
 • performance
 • maintainability

Vooral maintainability krijgt vaak niet de juiste aandacht, wat de beheersbaarheid van de omgeving bemoeilijkt en onnodig duur maakt.

Audit

Veel organisaties blijken specifieke problemen te hebben binnen hun eigen databaseomgeving of deze zelfs niet voldoende te kennen. Een (mini) audit hierop geeft inzicht waarbij meteen de pijnpunten boven water komen. Tevens wordt binnen deze audit gepaste oplossingen aangeboden zoals het inrichten van een dashboard voor Monitoring & Allerting.

Formuleren strategie

Tevens helpen wij u met het formuleren van een strategie die volledig gericht is op groei en productontwikkeling, wat de basis vormt voor uw onderscheidend vermogen in de markt en om te komen tot een succesvolle innovatiestrategie. Dit maakt het mogelijk om met regelmaat nieuwe, winstgevende producten en diensten op de markt te introduceren.

Installatie, configuratie en documentatie van uw database omgeving voeren wij uit. Dit wordt geheel binnen de standaardisatie van uw huidige IT omgeving uitgevoerd. Tevens wordt gekeken waar de standaardisatie verder verbeterd kan worden. Ook betrekken we graag vroegtijdig uw beheerorganistatie erbij. Doorgevoerde veranderingen binnen uw databaseomgeving worden grondig en efficiënt getest. De ondersteunende databaseproducten kennen voor ons weinig geheimen. Hierdoor zijn we in staat “pitfalls” al vroegtijdig te “tackelen”.