Afbeelding van man die een aktetas met krant vasthoudt

Over ons

Missie en visie

Wij streven naar professionaliteit bij al onze geleverde producten en diensten. De klanten en gebruikers moeten bij ons het gevoel hebben dat wij een betrouwbare en robuuste partner zijn waarbij resultaat en klantgerichtheid op het hoogste niveau ligt. Onze klanten worden op een efficiënte manier voorzien in hun behoefte aan kwaliteitsproducten en diensten.

Onze diensten en producten voldoen aan alle gewenste kwaliteitseisen waarmee we ons sterk maken voor duurzame ICT dienstverlening, gericht op flexibiliteit en kwaliteit zonder het eindresultaat uit het oog te verliezen. Onze coöperatieve dienstverlening staat hierbij centraal.

“Kwaliteit en continïteit geeft betrouwbaarheid”

Met behulp van deze stelling werken we voortdurend aan onze bedrijfsdoelstelling om als robuuste partner ondersteunend te zijn. Hierdoor komen onze trouwe en loyale klanten graag terug met nieuwe opdrachten.

Profielfoto Erik Klein

Certificeringen

Onze strategie

Om vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten, zijn duidelijkheid over eisen en wensen van groot belang, maar ook de mogelijkheden tot uitvoering daarvan. De benadering waar wij voor staan levert daar een grote bijdrage aan. Dit wordt gerealiseerd door een onafhankelijke positie in te nemen en niet te oordelen, maar te sturen op wederzijdse belangen.

Projecten kunnen beter, vanaf initiatief tot ingebruikname. Een procesmatige aanpak is daarvoor een goed uitgangspunt. Maar daar red je het niet mee. Uiteindelijk maken de gebruikers het project. Wij hebben dan ook als uitgangspunt dat, naast het (project)resultaat, de uiteindelijke gebruiker een belangrijk onderdeel is voor het eindresultaat.

Door de vaak grote en complexe projecten wordt communicatie over verwachtingen en doelstellingen ook complexer. Dit kan resulteren in wrijvingen of conflicten, om de simpele reden dat partijen onvoldoende in staat zijn zonder oordeel en eigenbelang tegenstellingen om te zetten in een gezamenlijk voordeel. Klein Automatisering beschouwd dit onderdeel als essentieel aandachtpunt dat gemanaged dient te worden voor het uiteindelijke resultaat.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people). Wij voelen ons verantwoordelijk voor onze omgeving.

Wij realiseren voor u het volgende:

  • Uw doelen
  • Blijven binnen budget, tijd en kwaliteitseisen

Dat realiseren wij middels het totale pallet van de besturingsinstrumenten:

  • GOKIT (Geld, Organisatie, Kwaliteit, Informatie en Tijd)
  • MosQuito (MOney, Safety, QUality, Information, Time & resources en Organization)
  • kwaliteitsborging (plan-do-check-act).

Middels de Prince2 methode hebben wij duidelijke relaties met programmamanagement en de ISO 9001 kwaliteitsnorm. Tevens  hanteren wij een proces georiënteerde aanpak en onderkent verschillende processen van “Starting up a project” (SU) tot “Closing a Project” (CP) en onderkent Sunsa acht componenten van “Organisatie” tot “Risicobeheer”.

Wij besteden veel aandacht aan de “business case” (de economische rechtvaardiging van het project), de PID (Project Initiation Document) en mogelijke veranderingen in de projectomgeving tijdens de projectuitvoering. Deze focus zorgt ervoor dat er alleen energie gestopt wordt in projecten die bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie en het zorgt er voor dat er snel bijgestuurd kan worden als de omstandigheden wijzigen.

Wij hanteren een productgerichte aanpak. Centraal staat de definitie van het eindresultaat en de decompositie daarvan in “Management Products” en “Business Products”. Deze sterke productfocus zorgt ervoor dat er een duidelijk beeld is van de producten die een project moet opleveren. Door duidelijke productbeschrijvingen worden risico’s m.b.t. het gewenste eindresultaat of de op te leveren producten verminderd.